Sokağa Çıkma Kısıtlaması İle İlgili İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı

 İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI

KARAR NO: 2020-20

KARAR TARİHİ: 20/05/2020

      İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Mayısayı olağandışı toplantısını Muratlı Kaymakamı İ.Altan DEMİRAYAK Başkanlığında aşağıda isimleri ve meslek unvanları belirtilen kişilerin katılımı ile yapılmıştır.

GÜNDEM:Koronavirüs (Covid-19) salgınından yayılmasında sosyal hareketliliğin azaltılması, yakın fiziksel teması sağlayan ortamların ortadan kaldırılması amaçları ile vatandaşlarımızın hayatlarını korumaya, salgın tehdidini engellemeye yönelik mezkur talimatlar kapsamında ilave önlemler.

K  A  R  A  R

1-22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında İlçemiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

2-AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a) Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;

a.1- 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

a.2- 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

a.3- 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.

b) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)

23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020 Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.

c) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler ( Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, PTT vb.),

f) İlçemizde bulunan akaryakıt istasyonlarından 23/05/2020 tarihindeBest Petrol (BP), 24/05/2020 tarihinde NKA Enerji Pet.San.Tic.A.Ş. (SHELL), 25/05/2020 tarihinde Sevinçler İnş.Nak.San.Tic.A.Ş. (AYTEMİZ), 26/05/2020 tarihinde Özdenler Akar.Taş.Tar.Ürün.SanveTic.Ltd.Şti. (TOTAL) açık kalacaktır. Nöbetçi olan bu akaryakıt istasyonlarının marketleri açık kalabilecektir. İlçemizde bulunan lastik tamircilerinden 23/05/2020 tarihindeYurga Grup Lastik (Serdar Yurga), 24/05/2020 tarihinde Muratlı Lastik Evi (Serkan Aydın), 25/05/2020tarihinde Taşkın Oto Lastik (Taşkın Kısacık),26/05/2020 tarihinde Total Lastik (Ahmet Gülhan) açık kalabileceklerdir.

g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

i) Makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

k) Oteller ve konaklama yerleri,

l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

n) Gazeteve  gazete basım matbaaları,

o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

ö) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

p)Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Kaymakamlık tarafından ihtiyaca göre kura ile belirlenen  zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmelerden, 23/05/2020 tarihinde Dalkıran Ticaret Toros Gübre ve S.S. Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi, 24/05/2020 tarihinde Zirve Tarım Ürünleri Tic. ve S.S.271 Sayılı Muratlı Yağlı Toh.Tar.Sat.Koop., 25/05/2020 tarihinde Ayhan Çakmak Tarım Tic. ve 687 Sayılı Muratlı Tarım Kredi Kooperatifi, 26/05/2020 tarihinde Dalkıran Ticaret Toros Gübre ve S.S. Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi açık kalabilecektir. Kırsal Mahallelerde faaliyet gösteren işletmelerden 2133 Aşağısevindikli Tarım Kredi Kooperatifi, 2656 sayılı Tarım Kredi Kooperatifi, 2090 sayılı Yeşilsırt Tarım Kredi Kooperatifi ve 2741 sayılı Balabanlı Tarım Kredi Kooperatifi sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde açık kalabileceklerdir. Bu kapsamda açık olan işletmelerin marketleri kapalı olacaktır.

r) 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı halleri,

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Bu hıfzıssıhha kararlarının (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Otizm, ağır mentalretardasyon, downsendromu gibi “Özel Gereksinimi”olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

g) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

ğ) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

h) İkamet ettikleri mahallelerin muhtarlarından tarımsal faaliyet yapılacak İl/İlçe/Mahalle ve mevkiler ile maiyette çalıştırılacak iş gücünü belirtir tarımsal faaliyete uygunluk belgesi almaları şartı ile bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

ı) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

i) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

j) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

k) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında ise marketler, bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler iş yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar,

l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

o) Veteriner hekimler,

ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

p)İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personel,

s) 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

ş) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

t) 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,

u) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

ü) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar,

v) 24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde Kaymakamlıkca sağlanacaktır.)

y)Kırklareli İlinde faaliyette bulunan fabrikalar ile Tekirdağ İline bağlı olan komşu ilçelerde açık ve faaliyette olan fabrika veya iş yerlerinde çalışanlar (İşçi servis  araçları ile seyahat etmek ve SGK işyeri belgesi ibrazı koşulları ile)

z) Sokağa çıkma yasağı/kısıtlaması olan günlerde hastanelerden taburcu edilen (özel aracı bulunmayan) vatandaşların evlerine dönmesi konusunda: Hastaneler ve taksiciler odası ile gerekli koordinasyon sağlanarak hastanelerin taburcu etmeden önce Kaymakamlıkla irtibata geçerek  taburcu olmasına rağmen ikametine gidecek aracı bulunmayan her bir vatandaşımız için ayrı ayrı olmak üzere taksi görevlendirilmesi yapılmış olup, bu kapsamda 23/05/2020 tarihinde saat 00:00-12:00’da Ahmet TUNÇ (59 T 3504), saat 12:00-24:00’da Ömer MERİÇ (59 T 3516); 24/05/2020 tarihinde saat 00:00-12:00’da Lokman DURMAZ (59 T 3518), saat 12:00-24:00’da Erbil YILDIZ (59 T 3517); 25/05/2020 tarihinde saat 00:00-12:00’da Mehmet Ali NAZLI-Dilek NAZLI (59 T 3514), saat 12:00-24:00’da Mehmet VELİŞAN (59 T 3515); 26/05/2020 tarihinde saat 00:00-12:00’da Hüseyin GENÇTÜRK (59 T 3512), saat 12:00-24:00’da Cemal KARATAŞ (59 T 3509)  görevlendirilmiştir.

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.

· Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacaktır.

· Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen Muratlı Belediye Başkanlığınca gerekli tedbirler alınacaktır.

· Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Kaymakam İ.Altan DEMİRAYAK başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürü V.İsa KARASU ve İlçe Jandarma Komutanı Cihat BAYAT ve Belediye Zabıta Müdürü Tolga EKİM’denoluşacak Ekmek Dağıtım Komisyonu kurulacaktır. Her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planının yapılacaktır. Bu planda ilçemizdeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

· 24.05.2020 Pazar, 25/05/2020 Pazartesi ve 26/05/2020 Salı günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.) 23/05/2020 Cumartesi günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacaktır.

· Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

               Oy birliği ile karar verilmiştir. 20/05/2020

Haberler

Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamında İşletmelerin Açılış Kapanış Saatleri

21/05/2020

Başkanımız Nebi Tepe'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Mesajı

18/05/2020

Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri 1. Taksit

15/05/2020