MURATLI EKONOMİSİ

Muratlı ilçesi, 407 km2'lik coğrafi alanın büyük bir kısmı tarıma elverişli alanlardır. Tarım alanlarının verimi, Türkiye ortalamasının çok üstündedir. Tarım, çağdaş bilgi, beceri, araç, gereç ve girdilerle yapılmaktadır.

İlçede yer altı su kaynaklarından Ergene nehrinden ve dört göletten (Hanoğlu, İnanlı, Kırkkepenekli, Müsellim) sulu tarım yapılmaktadır. Ergene nehrinin kirlenmiş olması, sulamayı olumsuz yönde etkilemektedir.

İlçenin 327.000 dekar arazisi bulunmaktadır. Arazilerin tamamında başta buğday, ayçiçeği olmak üzere her çeşit tarım ürünü yetiştirilmektedir. Sanayi ürünü olarak da şeker pancarı ekilir.

İlçe hayvancılık açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. İlçede hızlanan sanayileşme ve kentleşme, gerekli tedbirler alınmadığından verimli tarım alanlarının bir bölümünü tarım alanı dışına kaymasına yol açmıştır. Bu durum tarım açısından büyük bir kayıptır.

Tekirdağ ilinin önemli bir işletmesi "İnanlı Tarım İşletmesi" Muratlı ilçesinde bulunmaktadır. İnanlı Tarım İşletmesi ilçenin 3 km batısında 10.500 dekar arazi üzerinde kurulmuştur. İşletmede ağırlıklı olarak buğday ve ayçiçeği ekimi yapılır. Bu ürünlerin yanında silajlık mısır ve fiğ ekilmektedir.

İşletmede 650 dekar sulu ziraat sahası mevcuttur. Ayrıca işletmede buğday ve fiğ tohumculuğu yapılmaktadır. İnanlı Tarım İşletmesi" İnanlı İnekhanesi " olarak 1930 yılında kurulmuştur. Bu faaliyet ve araştırmalar bugün de devam etmekte olup uzun yıllar işletmede küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıla gelmektedir. İşletmede tavukçuluk, bıldırcın, sülün, keklik ve tavşan yetiştiriciliği de yapılmaktadır.

Gerek merkezde gerekse köylerde kayda değer bir konut sorunu yoktur. İlçe sosyal yaşantı yönünden ülke geneline göre değişik ve ileri bir karakter gösterir. Devlet-halk ilişkileri örnek bir düzeydedir.

İlçenin elektrik enerjisi ulusal dağıtım sistemine bağlı olup, şehir şebeke sisteminin eski olması ilçede zaman zaman kısa süreli de olsa elektrik kesintilerine neden olmaktadır.

İlçe Merkezinde 5598 hat kapasiteli bir telefon santrali 18.06.1993 tarihinde hizmete girmiş olup, bu konuda herhangi bir sorun kalmamıştır. Köylerde toplam kapasitesi 2270 olan otomatik santral vardır.

İlçe merkezinde ve hemen hemen köylerinin tamamında TRT yayınları ve özel kanallar izlenebilmektedir.

İlçe Merkezinin içme-kullanma suyu, İnanlı Çeşmesi civarında İlçeye 1000 metre uzaklıktaki 5 adet derin kuyudan karşılanmaktadır. Bundan elde edilen toplam 150 lt/sn'lik su şebekeye verilmekte olup iyi kalitede ve yeterlidir. Köylerin tamamında kapalı sistem şebeke içme suyu olup, yeterlidir. Merkezde yenileme çalışmaları devam etmektedir.

İlçenin en önemli sorunlarından biri kanalizasyondur. İlçe Merkezinde Muratlı Belediyesi kendi imkânları dâhilinde bölüm bölüm kanalizasyon çalışmaları yapılmakta olup biten kesimler hizmete alınmıştır, %80'i tamamlanmıştır. Çalışmalar halen devam etmektedir.

Köylerden Kepenekli, Arzulu, Aşağısevindikli, Yeşilsırt ve Kırkkepenekli köyleri köy katkısı ve Özel İdare yardımı ile kanalizasyona kavuşmuştur.

Muratlı ilçesinin, İstanbul'a yakınlığı, Tekirdağ limanına yakın bulunması, D-100 Karayoluna yakın olması ve İstanbul-Edirne-Avrupa demiryolunun Muratlı ilçesinden geçmesi sanayi kuruluşları için tercih edilen bir bölge olmuştur.

Haberler

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun

18/05/2024

Anneler Günü Kutlu Olsun

11/05/2024

Geleneksel Ahmet Tezcan Futbol Turnuvası Başlıyor.

10/05/2024