1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Fatih Mahallesi 352 ada 1 parsel, 353 ada 1 ve 13 parsel, Kurtpınar Mahallesi 166 ada 105, 108, 110, 112 parseller ile 326 ada 20 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Muratlı Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 119 sayılı kararıyla uygun görülmüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının 13.12.2023 tarih ve 1791-1792 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Plan değişikliklerine ait söz konusu tutanak ve evraklar aşağıda sıralı şekilde yer almakatdır.

 

İlan Askı Tutanağı          Muratlı Belediye Meclis Kararı          T.B.B. Meclis Kararı          1/5000 NİP Değişikliği Dosyalar          1/1000 UİP Değişikliği Dosyaları