muratlı haberleri

Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi.

          Muratlı Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanımız Nebi TEPE Başkanlığında gerçekleştirildi.Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından meclis gündemindeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

        - Belediye arsalarının satışı için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki madde oy çokluğu ile kabul edildi.

        - Belediye Başkanlığına ait gayrımenkullerin uzun süreli (10 yıl) kiralanması hakkındaki madde oy çokluğu ile kabul edildi.

        - Muratlı tren istasyonu üstgeçit ve üzerinde bulunan asansörlerle ilgili Devlet demir yolları ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki madde içişleri komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

        -  Derman sokağın isminin değiştirilmesi hakkındaki meclise sunulan iki adet dilekçe okundu.Meclis, sokağın isminin derman sokak olarak devam etmesi şeklinde oy birliği ile karar aldı.

        - Yıldırım Bilgin , Metin Aygün , Hamit Şişman , Şaban Durmaz , Ergül Enez ve Murat Girgin'in Kamu yararı kararı alınması hakkındaki dilekçeleri İmar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

        - Gündemin 6. maddesi olan tarife değişikliği maddesi gerekli çalışmaların devam etmesi neticesinde geri çekildi.

        -  Son gündem maddesi olarak komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.

       Bülent ve Nasıf Çankaya 'nın yol için hibe ettikleri taşınmazın yol geçmediği için kendilerine geri verilmesi talebi.

       Bahse konu olan taşınmazın bedelsiz  iadenin uygun olup olmadığı konusu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar daire başkanlığı ve hukuk daire başkanlığından görüş alınmak üzere çalışmanın devam etmesi şeklinde alınan İmar ve Bütçe komisyon raporları oy birliği ile kabul edildi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan 11 ilçeye yurt ve kreş projeleri için ilçemizden ihtiyaç olup olmadığının belirlenmesi ihtiyaç varsa mülkiyeti belediyemize ait olan uygun taşınmazların belirlenmesi talebi.

        Komisyon üyeleri ve teknik personel ile birlikte yapılan çalışma neticesinde tapunun 127 ada 3 parsel sırasında kayıtlı taşınmazın kerş yapımı için , tapunun 131 ada 6 parsel sırasında kayıtlı taşınmazın yurt yapımı için uygun olacağı şeklindeki komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

          Fen işleri müdürlüğünün imar durum belgesine ek olarak yol kotu hazırlanması ve bu işleme karşılık alınacak harç bedelinin belirlenmesi talebi.

         Teknik inceleme ve kapsamlı araştırmanın yapılması amacıyla çalışmanın devamı şeklindeki komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

          Bir sonraki meclis toplantısının 02 07 2019 salı günü 14.30 toplanmasına oy birliği ile karar verildi.

Görüntüleme : 659

MURATLI   BELEDİYE   BAŞKANLIĞI    2017     0 282 361 23 13

info@muratli.bel.tr

Tekirdağ Muratlı tasarım