´Vatandaşlarımız Hisseli Satışlar Nedeniyle Mağdur Olmasın´

Belediye Başkanımız Nebi TEPE, ‘’ Son günlerde kamuoyunda gündeme gelen İlçemizde  yapılan ‘Hisseli Satışlar’ ile ilgili Muratlı Belediyesine yapılan şikayetler hakkında açıklama ve bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur’’ dedi.

 

’VATANDAŞLARIMIZ BU TÜR SATIŞLARA KARŞI DAHA DUYARLI OLMALI’’

 

            Belediye Başkanımız Nebi TEPE, Muratlı İlçesinde yapılan hisseli satışlar ile Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra mahalle statüsüne geçen bölgelerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı bulunmadığını, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında söz konusu taşınmazların ‘’Tarımsal Alan’’  olarak belirlendiğini belirterek, hisseli satış işlemlerinde taşınmazların konut amaçlı, imarlı arsa niteliğinde özel parselasyon planları hazırlanarak vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatacak şekilde yapıldığı gözlemlenmektedir.

“Satış İşlemi Yapılmadan Bilgi Alınmalı”

Vatandaşlarımızın bu tür satışlara karşı daha duyarlı olmaları ve mağduriyete uğramamaları için satış vaadi ve sözleşmesi yapmadan önce mutlaka Muratlı Belediyesi’ ne başvuru yapıp yasal ve doğru bilgileri belediyeden almaları gerekmektedir. Bahse konu tarlalar 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında  tarım alanın da kalmasından dolayı konuta açılacak alanlar arasında yer almamaktadır. Bu tarlalara da tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar dışında konut amaçlı yapı yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Yürürlükteki plan ve mevzuatlara göre bahse konu alanların bulunduğu alanda konut amaçlı uygulama imar planı yapılması mümkün değildir. Bu sebeple bahse konu işlemlerde hissedarların her biri kendine ait müstakil yapı yapamayacaklarını bilmeleri gerekmekle birlikte mağduriyet yaşamamaları için bu tür satışlara ilgi duymamaları tavsiye edilmektedir’’. İfadelerine yer verdi.

Haberler

Yardım Kampanyası

06/02/2023

Çocuklarımız İçin Sinema Şöleni

30/01/2023

Haydi Çocuklar Tiyatroya!

24/01/2023