Evsel Katı Atık Tarife Duyurusu

09.07.2020 tarih ve 613 sayılı "Evse| Katı Atık Bertaraf Ücretlerinin Tespiti" hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmuştur.

 

 

RAPOR