Evsel Katı Atık Ücret Tarifeleri (Halk Bilgilendirmesi)

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete ́de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ́ ́ gereğince evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin
belirlenerek su faturası üzerinden veya diğer usullerle tahsil edilmesi gerekmektedir. Evsel katı atıkların toplanma ve taşıma hizmetini yürütmekte olan Belediyemizin söz konusu hizmetler için oluşan toplam sistem maliyetlerinden belediyemizin ÇTV gelirlerinin düşümü sonrasında oluşan net sistem maliyetlerinin Çevre Temizlik Vergisi beyan kayıtları ve TESKİ Genel Müdürlüğü Su abone sayıları hane bazında dikkate alınarak tam maliyet esasına göre sabit tarife olarak belirlenerek “2024 Yılına ait Evsel Katı Atık Tarife Raporu ” hazırlanmıştır. Söz konusu rapor Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmadan önce siz vatandaşlarımızın inceleyebilmesi için aşağıdaki linke rapor eklenmiştir.

 

RAPOR