Görevde Yükselme Sınav Sonuçları

26.12.2022 Tarihli Görevde Yükselme

Sözlü Sınav Sonuç Değerlendirme Sonuçları

Sınava Girenler                         Sözlü Notu                         Yazılı Notu                         Ortalama Puanı

                                                                Hayri AKALAN                                   96,8                                    68,33                                        82,56

                                                                Umut GÖKÇE                                    96,2                                    60                                              78,1

 

Yapılan sözlü sınavına itirazlar ilgili mevzuatında belirtildiği süreler içerisinde Belediye Başkanlığına yapılacaktır.