Belediye'ye ait Tarlaların Kiraya Verilmesi İlanı

İhale Şartnamesi