1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Askı İlan Tutanağı          Paftalar          Plan Açıklama Raporu          T.B.Belediyesi Meclis Kararı          Muratlı Belediyesi Meclis Kararı