Muradiye Mahallesi Perselasyon Planı Askı İlanı

          Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Muradiye Mahallesi, 269 ada 1 Parsel, 343 Ada 4, 28, 32, 33, 35, 39, 40, 42, 79, 130, 179, 195, 206, 211 numaralı parselleri kapsayan alanda Muratlı Belediye Encümeninin 22/04/2022 tarihli ve 71 sayılı kararıyla, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Encümeninin 02/06/2022 tarihli ve 1597 sayılı kararıyla onaylanmış olan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygulama (parselasyon planı) işlemi Muratlı Belediye Başkanlığı ilan panosunda ve Muratlı Belediye Başkanlığı resmi internet sitesinde 10/06/2022 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır

         

      Muratlı Belediyesi Encümen Kararı          Parselasyon Planı          T.B.B. Encümen Kararı          Tescile Esas Dağıtım Cetveli          D.O.P Hesabı