Muratlı İlçesi Aşağı Sevindikli Mahallesi 0 Ada 27 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Muratlı İlçesi Aşağı Sevindikli Mahallesi 0 Ada 27 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili belgeler aşağıdaki linktedir.

 

Plan Değişikliği