2022 Yılında Uygulanacak Asansör Bakım Ücretleri

24.12.2021 tarih, 31699 sayılı resmi gazetede yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve periyodik kontrol taban ve tavan ücretleri aşağıdaki ektedir.

 

Yönetmelik