2022 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Duyurusu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2022 yılı için geçerli olacak olan evsel katı atık tarife ücretleri ve çalışma raporu ekte sunulmuştur.

 

Çalışma Raporu              Tarife Duyurusu