muratlı haberleri

Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı Gerçekleşti.

            2019-2024 Hizmet döneminin ilk Meclis toplantısı Belediye Başkanımız Nebi TEPE Başkanlığında gerçekleştirildi.Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından toplantı başladı.

          5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereği Meclis Başkan vekili seçimi gerçekleştirildi.Meclis Başkan Vekilliğine Cengiz Çayır 2. Başkan vekilliğinede Tamer Yargı oy çokluğu ile seçildi.

         Meclis katip üyeliği seçimlerinde Hakan Öztürk ve Kıymet Onur asil Ümit Kanbur ve İsmail Ateş ise yedek üye olarak oy çokluğu ile seçildi.

         Çiftçi Malları Koruma yönetim seçiminde Kemal Demir,Ahmet Aydın,Mehmet Kuş,Kadir Kurt ve Murat Köseler asil üye Halil Gülhan,Mustafa Bahar,Salim Başer,Özcan Kalender ve Hasan Demir yedek üye olarak seçildi.

        Encümen üyeliği için yapılan seçimde Ümit Kanbur ve Kıymet Onur asil üye İsmail Ateş ve Hakan Öztürk yedek üye olarak oy çokluğu ile seçildi.

        İmar Komisyonuna, Semih Keskin, Hakan Öztürk, Ümit Kanbur, Ayhan Kaplan, ve Beytullah Ongun seçildi.

        Plan ve Bütçe komisyonuna, Cengiz Çayır, Tamer Yargı, Özgür Çakmak, Okan Ortaer, ve Salih Can Çevik seçildi.

        Eğitim ve Kültür komisyonuna, Tamer Yargı, Kıymet Onur, Özgür Çakmak, Necip Gür ve Recep Azcan seçildi.

        Asker Ailelerine Yardım koisyonuna, Kıymet Onur, Özgür Çakmak, İsmail Ateş Ayhan Kaplan ve Okan Ortaer seçildi.

        İçişleri komisyonuna, Semih Keskin, Ümit Kanbur, İsmail Ateş, Beytullah Ongun ve Salih Can Çevik seçildi.

        İçkili Yer Tespit Komisyonuna, Cengiz Çayır Tamer Yargı, Özgür Çakmak, Necip Gür ve Recep Azcan seçildi.

        Doğu ve Batı Trakya Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere Semih Keskin ve Tamer Yargı asil üye Cengiz Çayır yedek üye olarak seçildi.

        2018 yılı faaliyet raporu Meclis Başkan vekili Cengiz Çayır tarafından okunmasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi.

        Görev süresi boyunca Belediye Başkanı'na memur sendikaları ile toplu sözleşme yapma yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

        Muratlı OSB Müteşebbis heyeti üyeliği için Nebi Tepe, Aysun Yıldızoğlu, Hakan Öztürk, Semih Keskin ve İsmail Ateş oy çokluğu ile seçildi.

        Hıdrellez Şenlikleri düzenlenmesi konusu Plan Bütçe ve Kültür Komisyonuna sevk edildi.

        Belediyemize ait temizlik şirketinin yöneticiliğine Nebi Tepe, Ümit Kanbur ve İsmail Ateş seçildi.

        Amme alacakları satış komisyonuna İsmail Ateş asil üye Hakan Öztürk  yedek üye olarak seçildi.

        Komisyon raporlarının görüşülmesi için 2. oturumun 12 Nisan Cuma saat 16:00 da toplanmasına oybirliği ile karar verildi.

       

 

       

Görüntüleme : 849

MURATLI   BELEDİYE   BAŞKANLIĞI    2017     0 282 361 23 13

info@muratli.bel.tr

Tekirdağ Muratlı tasarım