1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

Askı İlan Tutanağı          Paftalar          T.B.Belediyesi Meclis Kararı          Muratlı Belediyesi Meclis Kararı          Plan Açıklama Raporu